Elewacja rozbudowy budynku cukierni w Bochni, poniżej projekt realizacji.