Projekt uwzględniał wykonanie rzutu parteru, pierwszego oraz drugiego piętra i elewacji.